De veerkrachtige organisatie

Bestel nu het boek: "Firm of the Future 3.8"
Go to Hardcover

Hardcover

Bestel het hardcover boek ad € 37,95 incl. BTW.

Go to PDF

PDF

Bestel de pdf versie van het boek €14,95 incl. BTW.

Go to Auteur

Auteur

Els Martijn (1967) is een visionair en verandermanager.

De Biomimicry BioBoom voor Veerkrachtige Organisaties

Firm of the Future 3.8 (2016)

Els Martijn

In dit boek neem ik u mee naar de toekomst en laat ik u zien wat er benodigd is voor een veerkrachtige organisatie en hoe u deze kunt creëren. Hoe om te gaan met steeds sneller opkomende veranderingen? Ik kijk daarbij naar de natuur. De natuur bestaat al 3,8 miljard jaar en heeft gedurende haar bestaan veel veranderingen moeten doorstaan. Dit heeft zij kunnen doen door in haar ecosystemen de organismen optimaal met elkaar te laten samenwerken, waarbij het principe ‘afval is voedsel’ centraal staat. Deze wondere wereld van de natuur kan ons leiden in de komende onzekere tijden, waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en de middelen beperkt zijn.

De Takken van de BioBoom

De 8 verandergebieden voor een Firm of the Future 3.8.

Eenduidige Visie

Focus & Prioriteiten
Organisaties die fundamenteel nadenken over het waarom van hun bestaan, blijken vaak in staat te zijn het onmogelijke mogelijk te maken, zoals de bij.

Organisatorische Flexibiliteit

Processen & Systemen
De toekomst vraagt om platte, simpele structuren met korte besluitvormingstrajecten. Creativiteit wordt gestimuleerd en vallen en opstaan is de leermethode bij uitstek. Zeepaardjes zijn extreem flexibel door hun bouw.

Innovatiekracht

Ontwerp & Vormgeving
Een groot deel van het succes en het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door haar innovatiekracht. Een levenscyclus van een product dat decennia beslaat, bestaat al lang niet meer en de cycli worden steeds korter en korter. Het voorbeeld van design is de nautilusschelp.

Stimuleer Dynamiek

Menselijk kapitaal & Infomatiemanagement
Onvoorspelbaarheid en volatiliteit zijn een gegeven zijn. Een Veerkrachtige Organisatie zal in antwoord hierop zeer wendbaar moeten zijn door de inzet van mensen en het hebben van toegang tot de juiste informatie. Een voorbeeld is een mierenkolonie.

Modern Leiderschap

Vertrouwen & Faciliteren
Een Veerkrachtige Organisatie heeft leiders die loslaten wat zij hebben geleerd, verlaten gebaande paden en benaderen de toekomst met een open geest. In de toekomst geven leiders richting, zij coachen en faciliteren medewerkers. De toekomstig leider is een ware generalist met een groot oog voor menselijke aspecten, zoals de zilverrug.

Continu Veranderen

5 O-verandermodel & Dierenorganisatie
Continu veranderen is de enige zekere factor in een omgeving waar onzekerheden regeren en waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Veerkrachtige Organisaties zorgen ervoor dat veranderen een onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken. De vlinder is het ultieme voorbeeld van een verandering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid & Lokale betrokkenheid
Een Veerkrachtige Organisatie is duurzaam en is niet los te zien van haar omgeving, houdt rekening met het milieu en de sociale context waarin zij opereert. De huidige thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vervangen door kernwaarden als CO2 neutraliteit, verspillingmaatstaven, waardecreatie aan de maatschappij, crowd-involvement en welzijn. Het aardvarken is een mooi voorbeeld.

Ketendenken

Samenwerken & Relatiemanagement
Door de snel veranderende behoeften van consumenten zullen organisaties steeds meer gaan samenwerken intern én met leveranciers en klanten in de gehele keten. De afhankelijkheid van leveranciers neemt toe. Tegelijkertijd is het nodig om de consument actiever te volgen om zodoende beter te kunnen inspelen op de behoefte van de eindklant. De flamingo is het natuurlijke voorbeeld.

Waarom een Veerkrachtige Organisatie?

Het Waardenkompas ter ondersteuning voor Veerkrachtige Organisaties